Jornada sobre feminisme

Dia: 28 de setembre de 2013
Lloc:Casal de barri Pou de la figuera
(Sant Pere més baix, 70)

Programa de la jornada

10:15h Presentació de la jornada
10:30h Balanç i estat de la qüestió del feminisme
Des del final de la dictadura fins ara, quins són els elements fonamentals dels feminismes, quins els seus reptes i canvis. Que volem dir quan diem que sense feminisme no hi ha revolució?
Montse Cervera activista feminista de Ca la Dona
Elsa plaza membre de la Universitat Indignada 15M

12:00h Prostitucions i feminismes: experiències divergents o complementaries?
Aquesta intervenció pretén repassar els aspectes més destacats d’una recent etnografia sobre les experiències de resistència de las “Prostitutas Indignadas” a Barcelona. Amb això s’aspira a oferir, des d’una perspectiva històrica, un instrument més d’Indignació respecte a les actuals estratègies polítiques amb l’objectiu d’unir en un sol crit les reivindicacions de les treballadores sexuals i de les feministes.
Livia Motterle

14:00h Dinar popular Dinar de “traje”

15:00h Pase del vídeo “Test de la vida real” amb debat posterior

16:30h Els reptes identitaris: construint aliances transfeministes
Aquesta xerrada pretén posar damunt la taula les transformacions en la forma d’entendre el gènere i la sexualitat, que, en les darreres dècades, s’estan duent a terme tant en els moviments socials feministes com en l’àmbit de les teories feministes. Es tracta de situar una sèrie de debats sobre la crisi d’identitat que el queer ha fet eclosionar, però que durant anys el feminisme ha anat cuinant a foc lent. Un conjunt de canvis que ha dut el qüestionament del subjecte “dona” del feminisme i l’emergir d’una polifonia de veus que han donat lloc a una sèrie de discursos i pràctiques polítiques postidentitàries, queer o transfeministes.
Miriam Solá. Activista i investigadora feminista.

Más info: http://universitatindignada15m.wordpress.com